Prototip Mask Project
16 de diciembre de 2020
Branding Design / Editorial
10 de diciembre de 2020

CREATIVE DIRECTOR/SHOPPING CENTERS at LOOP BTL

Client:

ALZAMORA/ALCOY

Date:

2005-2006CREATIVE DIRECTOR/SHOPPING CENTERS at LOOP BTL

Client:

BERCEO

Date:

2005-2006

CREATIVE DIRECTOR/SHOPPING CENTERS at LOOP BTL

Client:

MORALEJA GREEN

Date:

2005-2006